Drinker – Benkrigets ironi


Bilden visar en Othnielosaurus, som om det inte är samma art åtminstone ser ut ungefär som Drinker gjorde.

Edward Drinker Cope och James Othniel Marsh var rivaler i det så kallade benkriget mellan 1877 och 1892. På många sätt var det mellan dessa två herrar enbart som kriget genomfördes. Även om jag tänker återkomma till just benkriget kan det sägas att det förde med sig några av de mest spektakulära fynden bland dinosaurier någonsin.
Edward Drinker Cope ville givetvis ha en dinosaurie uppkallad eftersig när han ändå var igång och hittade högvis av de utdöda djuren. Resultatet blev Drinker, där namnet i sig nästan är roligare än själva djuret.
Det har nämligen inte hittats speciellt mycket Drinkerfossil efter att djuret namngavs. Några rester i början av nittiotalet hittades, men de var förvillande lika Othnielosaurus.
Drinker var i vilket fall en tvåbent växtätare på ungefär två meter i familjen Hypsilodont. Gruppen i sig utgörs av små, snabba växtätare som höll till i skogarnas undervegetation eller i träskmarker, där Drinker höll sig i det senare. Baserat på fynd från 1990 har paleontologen Robert Bakker föreslagit att det kunde röra sig om en av de första kända dinosaurierna som grävde in sig i kullar och liknande för att skapa sina boplatser. ungefär som dagens kaniner alltså. Bakker har dock inte fått något större medhåll för sina teorier, utan det återstår att se.

I och med att inget nytt har skrivits om arten sedan 1990 och djuret ofta buntas ihop med Othnielosaurus, som blir det officiella namnet för båda arterna om de visar sig vara samma art, uppstår en viss ironi. Drinker namngavs efter Edward Drinker Cope. Othnielosaurus har uppenbarligen fått sitt namn från James Othniel Marsh. På så sätt kan alltså Marsh fått det sista ordet mot sin rival över hundra år efter att deras krig om ära och berömmelse rasade.

Drinker – Wikipedia, the free encyclopedia.