Äggläggning utrotade dinosaurierna


Ägg

Daryl Codron och hans kollegor på Zürichs universitet har tittat lite på dinosaurier och dess ägg och om detta kan ha varit anledningen till att de stora djuren dog ut medan de överlevande helt enkelt var tvungna att ta evolutionståget till fågelsläktet.

Att det var en sten modell större som slog ner för ungefär 65 miljoner år sedan och att dammolnet den klumpen rev upp gjorde jorden till en ganska jobbig plats att leva på under tusentals år och att den händelsen i sig är anledningen till att dinosaurierna ”dog ut” är numera vedertagna fakta. Men som med allt annat är det inte en fullt så simpel historia att berätta.

Att det dimper ner stenar från rymden som gör vår planet allmänt jobbig att vistas på är ingen direkt nyhet, utan det har hänt förr och det har hänt i större utsträckning. Medan stenen för 65 miljoner år sedan, KT-eventet, beräknas ha plockat uppåt 75% av alla arter på jorden är den inte mycket mot massdöden som plockade ungefär 96% av alla marina varelser och 70% av alla landlevande i slutet av Perm för 251 miljoner år sedan. Det brukar tillskrivas huvudanledningen till att dinosaurierna växte fram till förmån för de jätteödlor som varit herre på täppan under Perm. Mellan Trias och Jura för 205 miljoner år sedan fick dinosaurierna utstå sin första ”egna” massdöd där 48% av jordens varelser strök med.

Så varför studsade inte dinosaurierna tillbaka igen som de gjort förut? Även om det blir lite jobbigt i några hundra generationer så ska det ju ändå sägas att dinosaurierna klarat sig ganska bra tidigare. Enligt Codron beror det hela på dinosauriernas förmåga att reproducera sig via äggläggning.

Tidigare i historien hade inte däggdjur haft en lika framträdande roll och funnits i lika många sorter som vid Kritaperiodens slut. De bättre anpassade dinosaurierna tog över stafettpinnen efter jätteödlorna och behöll den en vända extra eftersom det inte fanns något som kunde hota dem. När stenen trillade ner i slutet av Krita fanns dock däggdjuren där som konkurrent.

Dinosauriernas främsta nackdel, särskilt de riktigt stora, var att det helt enkelt inte går att lägga hur stora ägg som helst eftersom skalet antingen blir alldeles för ömtåligt eller alldeles för hårt för att den nya generationen ska kunna ta sig ut. Det gör att även en Sauropod på flera dussin ton måste börja som en ganska obetydlig liten plutt och ägna ganska många år åt att växa till sig. Forskning har visserligen visat att just de riktigt stora djuren växte exceptionellt fort, men det tar ändå ett par år att dubblera sin egen storlek ett par hundra gånger. Dessutom finns nackdelen att äggen ligger hyfsat oskyddade, antingen medan modern är ute och jagar eller äter växter eller helt enkelt för att äggen lämnades åt sitt eget öde på ungefär samma sätt som vattensköldpaddors gör idag (Sauropoder antas ha varit alldeles för stora för att dels kunna ta hand om så pass små ägg och dels kunna stanna på ett ställe under så lång tid och fortfarande ha tillräckligt med föda).

En ytterligare nackdel var givetvis att när du väl överlevt att ligga oskyddad i ett ägg så kunde du se fram emot ett par år där du sågs som ett mycket lämpligt villebråd för alla storlekar hos rovdjur. Storleken må ha varit en del i försvarstänket hos större dinosaurier, men de nådde inte dit på en gång.

Däggdjur å andra sidan är någorlunda fungerande varelser under hela dräktigheten och när ungarna väl föds dröjer det inte allt för länge innan de kan klara sig själva. Betydligt mer tidseffektivt alltså (tills vi människor kom in i bilden och skulle utveckla för stora hjärnor för att kunna fungera någorlunda kort efter födseln. Tydligen skulle en optimal graviditetstid för en människa vara runt två år, men då skulle barnets huvud vara alldeles för stort för att kunna födas normalt.).

Efter KT-eventet och dess efterdyningar fanns det helt enkelt inte många stora dinosaurier kvar på banan, medan däggdjuren klarat sig bra och hade greppat det här med att föröka sig fort för att överleva.

Förklaringen till fåglar
Genom den teorin ser Codron också anledningen till att dinosaurierna som överlevde och kunde fortsätta utvecklas var just de fågelliknande. För när däggdjuren snabbt tog över de ställen där dinosaurierna regerat fanns det helt enkelt inte plats för de kvarvarande djuren. Det gjorde dels att dinosaurierna inte kunde växa tillbaka till de jättar de en gång varit och dels att de behövde hitta en ny evolutionär nisch där däggdjuren inte redan fanns.

Det är där flygandet och allt annat som hör fåglar till kommer in i bilden. För under däggdjurens historia har det varit ganska skralt med flygdugliga arter utan de har mer fokuserat på att leva på marken. Det ger utrymme i luften och troligen var det därför dinosaurierna som överlevt KT-eventet blev så pass framgångsrika åt det hållet istället.

Som med allt annat är det bara en teori, men personligen tycker jag det låter fullkomligt logiskt och det är säkert en av många anledningar till att jorden ser ut som den gör idag.

Källa: Discovery news