Fjädrar vanligare än tidigare trott


Sciurumimus

Sciurumimus heter liraren på bilden ovan, en nyligen beskriven theropod med ungefär 150 miljoner år på nacken och närmare besläktad med Megalosaurus än dromaeosaurerna (”raptorer”… typ). Sciurumimus hittades i Tyskland för några år sedan och har nu namngivits och klassificerats av forskare från både Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie och Ludwig Maximilians University.

Båda forskargrupperna har slutit sig till att arten hade fjädrar, vilket gör att skeptiker som hävdar att exempelvis Tyrannosaurus inte hade fjädrar fått lite svårare att hävda sig. 

Åldern på fossilet, ungefär lika gammalt som den första fjäderdinosaurien Archaeopteryx, borde alltså betyda att de flesta theropoder (rovdjur gåendes på två ben) i olika utsträckning hade fjädrar på kroppen (dock inte i samma utsträckning som Aftonbladet ville översätta det till med ”alla dinosaurier”, har svårt att se Ankylosaurer med fjädrar exempelvis).

Fyndet i sig är dock intressant av andra skäl. Namnet betyder ungefär ”ekorr-härmare” och just det här fossilet förestället ett ungt djur på ungefär 70 centimeters längd. Fyndet är både viktigt för att se hur ungdjur såg ut, men det är också ett av de mest kompletta fossil som någonsin hittats i Europa. Ett vuxet djur beräknas ha kommit upp i ungefär sex meters längd med en vikt på ungefär ett ton.

American Museum of Natural History News » Newly Discovered Dinosaur Implies Greater Prevalence of Feathers.