Hjälp till att göra en Dryptosaurus


Love in the Time of Chasmosaurs: Dryptosaurus for the Digital Age

Kickstarter är en kul sajt av många olika anledningar. Här lägger folk upp projekt som av en anledning eller annan behöver pengar för att bli verklighet. Spelbranschen har haft ett par uppmärksammade Kickstarter-projekt för nya spelidéer och många hobbyuppfinnare har sökt sig till tjänsten för att göra deras prylar tillgängliga i större skala.

Så hur kommer dinosaurier in i bilden? Tyler Keillor, konstnär med inriktning på att göra plastmodeller av dinosaurier, har påbörjat ett hobbyprojekt för att skapa världens första restaurering av en Dryptosaurus.

Dryptosaurus är en av de tidiga arter som hittades i Nordamerika och den är en mindre förfader till Tyrannosaurus (7,5 meter lång ungefär). Fram tills nyligen har dock arbetet med djuret varit ganska sparsamt då det enbart är känt från fossilfragment.

Med hjälp av en nyligen gjord forskning kring djuret vill Keillor göra en digital modell av Dryptosaurus för att sedan kunna göra en fullskalig modell. För detta behövs det 6 000 dollar, där 3 000 redan har blivit insamlade. Om du vill stödja hans projekt, eller bara läsa mer om det kan du besöka hans Kickstarter-sida
.

Love in the Time of Chasmosaurs: Dryptosaurus for the Digital Age.