Helveteskycklingen


En ny dinosaurie har hittats och fått smeknamnet ”the chicken from Hell”, vilket är betydligt roligare än dess riktiga namn Anzu Wyliei. Djuret tillhör gruppen Caenagnathidae, vilket i sin tur är en del av Ovirator-släktet. Men namnet är inte fullt så intressant som det kan låta. Det kommer snarare från att kycklingen i fråga hittades i Hell Creek i South Dakota och inget roligare.  Palaeoblog (länken) har mer info om den nya arten.

PALAEOBLOG: Anzu wyliei, a new caenagnathid from the Hell Creek Fm.