moafågel


1
Det finns två saker som brukar göra gemene dinosauriefantast fly förbannad. Det ena är att sätta fjädrar på Steven Spielbergs raptorer och det andra är att på något sätt ifrågasätta Tyrannosaurus Rex ställning som ultimat jägare och mördarmaskin. Det första påståendet brukar grunda sig i väldigt mycket nostalgi och har därför luckrats […]

Tyrannosaurus – världens största asätare


Smithsonian Magazines dinosaurieblogg hade ett ganska intressant inlägg för ett tag sedan. Intressant ur två synvinklar eftersom namnet på paleontologen passar mycket bra med en liknande herres verk och för att det är ett av de tidiga ’exemplen’ på att vissa dinosaurier och fåglar ändå har en hel del gemensamt. […]

Hitchcocks fåglar