psycho


Smithsonian Magazines dinosaurieblogg hade ett ganska intressant inlägg för ett tag sedan. Intressant ur två synvinklar eftersom namnet på paleontologen passar mycket bra med en liknande herres verk och för att det är ett av de tidiga ’exemplen’ på att vissa dinosaurier och fåglar ändå har en hel del gemensamt. […]

Hitchcocks fåglar