Stegosaurus


Stegosaurus är ett djur som fått genomgå en hel del kritisk bedömning under åren. Att spikarna på svansen var ett effektivt sätt att åsamka skada råder det inget tvivel om, men däremot har ryggplattorna varit ett lite större frågetecken. I en rapport från 1920 läggs dock alla tvivel åt sidan […]

Flygande Stegosaurusar